CONTACT
למידע נוסף, אנא מלא/י את פרטיך:

תודה על פנייתך.
נציגינו יחזרו אליך בהקדם.

הקמת נאמנות

מהי נאמנות?

ככלל, נאמנות נוצרת כאשר יוצר הנאמנות (צד א'), בוחר להעביר נכס כלשהו לידיו של הנאמן (צד ב'), המחזיק ופועל בנכס עבור הנהנה (צד ג'). בדרך כלל הנכס המופקד בנאמנות עובר לבעלות הנאמן (מבחינה קניינית), אך לעיתים לנאמן רק זיקה לנכס, ואין הוא בבעלותו.

לרוב הנאמן אחראי לניהולו של הנכס ולחלוקת הפירות ממנו או להעברתו לנהנה, הזכאי ליהנות מנכסי הנאמנות בהתאם להסדרים הפנימיים הקבועים במסמכי הנאמנות.

אופן ודרך ניהול הנכסים על ידי הנאמן מוגדרים במסמכי הנאמנות, שיכולים להיות בצורה של שטר נאמנות, הצהרת נאמנות או הסכם נאמנות, ועל פיהם נוהג הנאמן. נאמנות יכולה להיווצר מכוח הסכם, ובמקרים מסוימים אפילו מהתנהגות הצדדים.

מקובל לייחס את מקורות מוסד הנאמנות לדיני היושר האנגליים, אך יש הטוענים שעקרונות המוסד הוכרו עוד בתלמוד.

במדינות שונות בעולם קיימים סוגי נאמנויות שונים, כך למשל באי מאן קיימת נאמנות עבור ביטוחיי חיים ופנסיות, נאמנות עבור עזבונות ועוד.

הנכסים המוחזקים בנאמנות יכולים להיות מוחשיים או לא מוחשיים (לדוג' קניין רוחני). הנאמנות יכולה להיות בעלת מטרות פומביות או פרטיות, להכתיב שיקול לדעת רחב או צר יותר לנאמן, ויכול שתתקיים למענו של יחיד.

אנו ממליצים להיוועץ עם עורך דין ו/או רואה חשבון לפני בחירה בתחום שיפוט מסויים לרישום נאמנות.

למידע נוסף אודות הקמת נאמנות בחו"ל ולתיאום פגישה אישית, אנא מלא את פרטייך בטופס שמשמאל ונציגינו יחזרו אלייך בהקדם.

נשמח לעמוד לרשותך גם בטלפון שמספרו 1-800-800-345 (רב קווי).

היתרונות באחזקת נכסים בנאמנות

 • התאמת תנאי הנאמנות לצרכים מסוימים של יחיד, קבוצה או משפחה (לדוג' העברה בין-דורית);
 • כלי המאפשר ליחידים לרכז את הבעלות על נכסיהם ברחבי העולם במקום אחד;
 • כלי חשוב לבעלי הכנסות ורווחי הון במדינות שונות בעולם;
 • הגנה על הון מפני אי ודאות  (Wealth Protection) - בין אם מסחרית, פוליטית, כלכלית או משפחתית;
 • תכנון עזבונו של אדם באופן שישקף את רצונו, ולא יקבע על פי חוקי המדינה בה הוא מתגורר, וכן תכנון מיסי עזבונו של אדם בהתאם לדיני הירושה הרלוונטיים;
 • פרטיות המידע – כך למשל בחלק מהמקרים אין חובה ששטר הנאמנות יופיע ברשומות הציבוריות;
 • כלי חשוב בעת תכנון אופציות לעובדים, הטבות, תכניות פרישה, פוליסות ביטוח וכן הסדרים פיננסיים מיוחדים;

סוגי הנכסים המוחזקים בנאמנות

דרך כלל נאמנות קמה על ידי הפקדת נכס בידי הנאמן, ואין הגבלה לגבי טיב ומהות הנכס המופקד.

 • מניות ואופציות בחברות מסחריות ופרטיות
 • קניין רוחני ומוחשי
 • תיקי השקעות
 • פיקדונות בבנקים
 • פוליסות ביטוח חיים המבטחות את המייסד
 • נכסים נוספים

בעלי תפקידים:

 • יוצר הנאמנות –Settlor   (לעיתים נקרא גם Grantor, Trustor או ה-Creator) – כאמור, הוא הגורם שמכונן את הנאמנות ומעביר אליה את הנכסים. בהחלט יתכן שיוצר הנאמנות יהיה גם הנאמן עצמו, לחילופין שיהיה אף הנהנה.
 • הנאמן - Trustee – הגורם המקבל לידיו את הנכסים ומתחייב לפעול בהם בנאמנות עבור הנהנה בהתאם להסדרים הקבועים במסמכי הנאמנות. הנאמן יכול להיות יחיד ובמקרים מסויימים גם חברה. הנאמן יכול שיהיה יוצר הנאמנות או הנהנה בה.
 • הנהנה – Beneficiary – כל אדם או ישות משפטית. יכול שיהיה יוצר הנאמנות או הנאמן עצמו.
 • מגן הנאמנות – Protector – אין חובה למנותו - ניתן למנות במסגרת הנאמנות אדם שתפקידו לפקח על הנאמן ולהגביל  את סמכויותיו, ובמקרים מסויימים אף להורות על החלפת הנאמן.