CONTACT
למידע נוסף, אנא מלא/י את פרטיך:

תודה על פנייתך.
נציגינו יחזרו אליך בהקדם.

חוקים ואמנות

בחלק זה של האתר קיבצנו, באופן ייחודי, מידע שימושי ומפורט בנוגע לחקיקה רלוונטית במספר רב של מדינות ברחבי העולם, בהן מליוס מתמחה בהקמת חברות וישויות משפטיות שונות.

כמו כן, בכל מדינה תוכלו למצוא רשימות עדכניות של אמנות המס השונות עליהן חתומה אותה המדינה.

קיימים שני סוגי עיקריים של אמנות מס:

1. אמנה למניעת כפל מס - Double Taxation Agreement (DTA)

2. אמנה לחילופי מידע בענייני מיסוי - Tax Information Exchange Agreement (TIEA)

בהתנגשות בין הוראות האמנה להוראות הדינים הפנימיים של אותה המדינה, הוראות האמנה גוברות.

אמנה למניעת כפל מס (DTA)

בעידן הגלובליזציה וריבוי עסקים בעלי פעילויות חוצות גבולות טריטוריאליים עולות  סיטואציות רבות בהן ליותר ממדינה אחת קמה זכות למיסוי הכנסה מסויימת בין אם של יחיד, חברה, שותפות או כל ישות משפטית אחרת.

אמנה למניעת כפל מס היא הסכם הנחתם בין שתי מדינות, הקובע את הסדרי המס ביניהן, למשל חלוקת זכויות המיסוי, הענקת קדימות למדינה מסויימת על פני האחרת, גישור על פערים בהגדרות השונות בין המדינות וכיוצ"ב.

מטרת האמנה הינה למנוע מהנישום לשלם מס כפול בשתי המדינות בגין אותה הכנסה החייבת במס, ובכך להסיר מחסומים ולעודד השקעות בינלאומיות, שכן סוגיית המיסוי הינה נדבך חשוב מאוד עבור משקיעים בעת קבלת החלטות השקעה.

הצורך באמנות מס קם בעיקר בשל ההתנגשות בין שיטות מס שונות, מיסוי טריטוריאלי לעומת מיסוי פרסונאלי, כמו גם פערים בהגדרות וביטויים שונים בין מדינה למדינה, כגון מיהו תושב, מהי הכנסה, היווצרות אירוע מס וכיוצ"ב.

אמנה לחילופי מידע בענייני מס (TIEA)

הסכם מסוג זה מטפל בסוגיית החלפת מידע בין מדינות לבקשת אחד הצדדים לקבל אינפורמציה אודות אדם ו/או ישות משפטית מסויימת במסגרת חקירה אזרחית שעניינה עבירות מס ו/או חקירה פלילית.

להבדיל מהאמנה למניעת כפל מס, הכוללת סעיף מפורש בעניין החלפת מידע, אמנה לחילופי מידע מהווה הסכם מיוחד, המתמקד אך ורק בהעברת מידע בין מדינות כאמור.

העברת המידע נעשית לרוב תחת מגבלות סודיות מסוימות, כאשר הגילוי מתבצע בבית משפט או בפני פורומים משפטיים בלבד, אולם על מנת לפנות בבקשה לקבלת מידע הצד המבקש אינו נדרש להוכיח שנשוא החקירה חשוד בעבירות כלשהן גם במדינה אליה בוצעה הפניה.

אנו ממליצים להיוועץ עם עורך דין ו/או רואה חשבון לפני בחירה בתחום שיפוט מסויים להקמת חברה זרה.