פתיחת חשבון בנק בחו"ל

חברת מליוס מתמחה במתן פתרונות מקיפים לחברות הפועלות מחוץ לישראל, כפועל יוצא מכך אנו מציעים ללקוחותינו סיוע גם בפתיחת חשבון בנק במוסד הפיננסי המתאים לצרכים האישיים והעסקיים הייחודיים להם כאשר במרבית המקרים, מדובר בפתיחת חשבון בנק בחו"ל לחברות בעלות פעילות גלובאלית.

מאחר וחשבון הבנק בחו"ל יכול להיפתח גם במדינה שונה מהמדינה בה רשומה החברה, קיימת חשיבות רבה בבחירת המדינה בה תרצו לפתוח את חשבון הבנק. משכך יש להתחשב בגורמים כגון יציבותה הפוליטית והכלכלית של המדינה, דירוג האשראי שלה, הרגולציה, רמת הפיקוח במדינה וכיוצ"ב.

לאחר שאותרו מספר מדינות מתאימות, יש לבחון את המוסדות הפיננסיים השונים במדינות אלו על פי אותם קריטריונים, לאתר את הבנק המתאים לתחום הפעילות של החברה ולצרכיה החל מקבלת התשלומים מהלקוחות, עלויות התפעול, תשלום המשכורות לעובדים, דרך רכישת נכסים, וכלה בקבלת מימון וערבויות לביצוע פרויקטים בהיקפים גדולים.

לא כל חברה נזקקת לחשבון בנק בחו"ל על מנת לפעול, כך למשל חברות החזקות, שלרוב אינן בעלות פעילות כלכלית עצמאית, אך הלכה למעשה מרבית הישויות המשפטיות המוקמות בחו"ל זקוקות לחשבון בנק על מנת לאפשר את פעילותן העסקית.

בשנים האחרונות ובפרט לאחר המשבר הכלכלי של 2008 וקריסת הבנקים בארה"ב ובקפריסין, הוגברה הרגולציה ברחבי העולם בכל הנוגע להלבנת הון, ומשכך הליך פתיחת חשבון בנק בחו"ל, שהיה בעבר תהליך פשוט יחסית, הפך מעט מורכב יותר. כיום, לפני פתיחת חשבון בנק בחו"ל, מבקשים הבנקים לערוך בדיקת נאותות לחברה, למוטב בה ולמורשים לפעול בשמה בחשבון. במסגרת הבדיקה נדרשת החברה לספק פרטים אישיים הן אודותיה, הן אודות המוטב בה והן אודות כל אדם המורשה לפעול בחשבון מטעמה, כמו כן נדרשת החברה לספק מידע בנוגע לתחום הפעילות של החברה, מקום הפעילות המרכזי שלה, מקור הכספים המופקדים בחשבון ועוד.

היתרונות המרכזיים של פתיחת חשבון בנק במוסד פיננסי בחו"ל, בין אם מדובר בסניף זר של בנק ישראלי או בבנק זר, כוללים:

  • ליווי עסקאות - בעסקאות ובפרויקטים מול גורמים בחו"ל קיימת לרוב דרישה לליווי בנקאי של מוסד בעל שם עולמי; בעסקאות בינלאומיות בעלות היקפים גדולים קיימת חשיבות רבה גם לדירוג האשראי של הבנק;
  • תשלומים מקוונים – במקרים רבים קיימת דרישה של גופי הסליקה לקיומו של חשבון בנק במדינה מסויימת כתנאי להעברת התשלומים;
  • ניהול תיקי השקעות - בנקים גדולים מחזיקים בפורטפוליו נכסים נרחב והיצע מוצרים פיננסיים רחב וייחודי, שאינו קיים בבנקים המקומיים;
  • היכרות מעמיקה של הבנקים הגדולים עם הזירה הבינלאומית והצרכים המיוחדים של חברות גלובאליות;
  • ביזור סיכונים עבור החברה ובעלי המניות בה;
  • חסכון רב בעלויות ובעמלות;

חברת מליוס מציעה ללקוחותיה סיוע בפתיחת חשבון בנק בחו"ל במגוון מדינות ובנקים, החל מסינגפור והונג קונג במזרח, דרך שוויץ, ליכטנשטיין ואנגליה באירופה, וכלה בארה"ב במערב.

Say
Hello
פרסום נא להזין טלפון חוקי
CONTACT US:
chat