מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") מתארת כיצד מליוס בע"מ (להלן: "מליוס") אוספת מידע כאשר אתה משתמש באתר זה (להלן: ה"אתר") וכיצד ולאילו מטרות היא משתמשת במידע זה.

השימוש שתעשה באתר מהווה אישור מצדך כי אתה מבין את תנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש") ואת תנאיה של מדיניות הפרטיות, וכי אתה מסכים לציית ולפעול על פי ההוראות של שניהם. אם אין לך אפשרות או שאינך מסכים לקבל ולציית לתנאי השימוש ו/או לתנאי מדיניות הפרטיות, אנא אל תשתמש באתר. לידיעתך, מליוס עשויה לשנות מדיניות הפרטיות מעת לעת ללא מתן הודעה. עליך לעיין במדיניות הפרטיות בכל פעם שאתה משתמש באתר.

כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון יחיד, חל אף לגבי הרבים ככל שכך משתמע, וכן להפך. כל האמור במדיניות פרטיות זו בלשון זכר, חל אף לגבי נקבה במשמע, וכן להפך.

הצהרה כללית

פרטיותך חשובה למליוס. מטרת מדיניות הפרטיות היא ליידע אותך מהו המידע שנאסף על ידי מליוס, מה השימוש הנעשה בו, ומהן אפשרויות הבחירה העומדות לרשותך בנוגע לאיסוף המידע, לשימוש בו ולהפצתו.

אילו סוגי מידע נאספים?

המידע הנאסף כאשר אתה משתמש באתר מתחלק לשלוש קטגוריות:

1. מידע אישי, שאתה מוסר מרצונך החופשי כאשר אתה נרשם לאתר או פונה אלינו.
מידע הנאסף באמצעות טכנולוגיה, העשוי להיחשב כמידע אישי במקרים מסוימים, מכיוון שהוא עשוי לאפשר זיהוי שלך.

מידע שאינו אישי הנאסף באמצעים טכנולוגיים, הכולל מידע עיקוב (tracking) הנאסף על ידי צדדים שלישיים.

כיצד נאסף המידע?

מידע אישי הנמסר מרצונך החופשי

בעת הצטרפותך לרשימת הדיוור של מליוס דרך האתר ייתכן כי תידרש למסור מידע אישי מסוים, לרבות כתובת דוא"ל ייחודית ופרטים דמוגרפיים ואישיים (מיקוד, מיקום, שם, גיל וכד'). מידע זה נמסר על ידך מרצונך החופשי, ומליוס אוספת ושומרת את המידע.

מידע שאינו אישי הנאסף באמצעים טכנולוגיים, ומידע העשוי להיחשב אישי מכיוון שהוא מאפשר לעתים לזהותך

מליוס משתמשת בטכנולוגיות אינטרנט ושירותים של צדדים שלישיים המותקנים באתר או המקושרים אליו (להלן ייקראו יחד: "שירותי צד שלישי") כדי לאסוף מידע, וכדי לעקוב אחר השימוש של המבקרים באתר. כתוצאה מכך, אותם צדדים שלישיים מקבלים גישה למידע שלך, ועשויים לאסוף ולהשתמש במידע שלך בעצמם. למליוס אין שליטה על איסוף ושימוש זה. מידע כזה יכול לכלול, בין היתר, נתונים על המחשב, המכשיר הנייד או מכשיר אחר שבו אתה משתמש כדי להיכנס לאתר, כתובת ה-IP שלך, מידע גיאוגרפי על מיקומך, מזהיי התקן ייחודיים, סוג הדפדפן, שפת הדפדפן, ומידע אחר על פעולות אותן תעשה באתר.

כדי לאסוף מידע מסוג זה, מליוס ומפעיליהם של שירותי צד שלישי משתמשים בקובצי "Cookies", "Clear-gifts", וטכנולוגיות דומות אחרות (ייקראו להלן ביחד: "עוקבים" - Trackers). העוקבים מאפשרים למליוס ולאותם צדדים שלישיים לנהל את הגישה לאתר והשימוש בו, לזהות אותך ולספק התאמה אישית, והם עוזרים למליוס ולצדדים שלישיים אלו להבין כיצד אנשים משתמשים באתר.

באפשרותך לבחור לקבל או לדחות את העוקבים, להגדיר את הדפדפן כך שידחה אותם או למחוק אותם לאחר שקיבלת אותם. אולם, לתשומת לבך, אם תבחר לדחות או למחוק את העוקבים הללו, ייתכן כי חלק מהפונקציות הזמינות לך תהיינה מוגבלות או שהדבר ישפיע על חוויית הגלישה שלך בעת השימוש באתר (באופן חלקי או מלא).

לידיעתך, מליוס אינה מגיבה לאותות "אל תעקוב" המגיעים מהדפדפן.

שימוש במידע הנאסף

מליוס עשויה להשתמש במידע אישי מזהה כדי להשיב לפניותיך או ליצור אתך קשר בכל עת שמליוס סבורה כי הדבר נחוץ, וכן על מנת להבין בצורה טובה יותר כיצד ומתי אתה משתמש באתר.

מליוס עשויה גם להשתמש במידע אנונימי, סטטיסטי או מסוכם כדי להפעיל את האתר באופן תקין, לשפרו, וכן לכל מטרה חוקית אחרת.

בין היתר, מידע שנאסף משמש לפרסום שירותיה של מליוס באמצעות פלטפורמות של צדדים שלישיים, ולמטרה זו מליוס (ישירות ו/או באמצעות שירותי צדדים שלישיים) עשויה להעביר מידע זה לצדדים שלישיים.

באפשרותך לבקש ממליוס להסיר את פרטיך מרשימת מנויים כלשהי שאליה נרשמת, על ידי שליחת בקשה מתאימה, הכוללת את כתובת הדוא"ל שלך ושמך המלא, אל: info@mellius.com. מליוס תעשה מאמצים להיענות לבקשה זו בהקדם האפשרי. רק בקשות המכילות לכל הפחות את הפרטים המתבקשים לעיל ייענו ויטופלו. מליוס לא תפנה אליך כדי לבקש ממך להשלים מידע לא-מלא ו/או חסר במקרה שלא מסרת פרטים אלה, ובקשתך לא תטופל. אתה מוותר בזאת מפורשות על כל טענה ו/או דרישה בקשר לאמור.

לאחר שליחת בקשה אל info@mellius.com, מליוס תאפשר לך לתקן כל מידע שמסרת אם אתה סבור כי הוא שגוי או חסר.

מליוס תנקוט אמצעי זהירות סבירים כדי להגן על מידע אישי הנמצא ברשותה מפני אובדן, שימוש לרעה וגישה בלתי מורשית, חשיפה, שינוי והשמדה.

כיצד תוכל ליצור קשר עם מליוס?

בכל שאלה או עניין שמטריד אותך, אנא שלח/י את פנייתך אל info@mellius.com.

Say
Hello
פרסום נא להזין טלפון חוקי
CONTACT US:
chat