הקמת חברה בחו”ל

מהי חברה בע"מ?

הרעיון מאחורי מוסד החברות היווה את אחד ממנועי הצמיחה הגדולים של הכלכלה בעידן המודרני. שורשיו במאה ה - 17, כאשר נדרשה דרך לעודד יזמים ואנשי עסקים ליטול יותר סיכונים ולהניע את הכלכלה קדימה.

עמוד התווך עליו מתבסס הרעיון המשפטי של חברות הינו כיסי עושר נפרדים לחברה ולבעליה, כלומר החברה הינה גוף משפטי נפרד ושונה ממייסדיו. במצב זה בעל החברה אינו אחראי אישית (בסייגים מסויימים) לחובותיה, במידה והחברה אינה מסוגלת לעמוד בתשלומים לנושיה, אך הוא נהנה מפירותיה במידה והיא משגשגת. בנוסף, לקוחות וספקי החברה מתקשרים חוזית אך ורק מולה, והם לא יוכלו להיפרע מבעל המניות או לתבוע אותו באופן אישי במידה והחברה תהפוך חדלת פירעון, ולכן נקרא סוג זה של חברות "בעירבון מוגבל".

מייסדי החברה הם בעלי מניות (Shareholder) המבססים את הבעלות בה בכך שהם מחזיקים ב"שטרי מניה", מסמך המרכז את ההסכמות המשפטיות בין החברה לבין הבעלים. הם גם אלו הזכאים להינות מרווחיה וממנים את מנהל החברה (Director) אשר קובע את מדיניות העסקים הכללית של החברה. בנוסף אליו, לכל חברה הנהלה (Management) אשר תפקידה לנהל את החברה ברמה היומיומית, ולדווח על פעילות החברה למנהל החברה.

מובן שבמקרים חריגים לדוגמא במקרים בהם בעלי המניות פעלו בדרך שיש בה כדי להונות אדם, לקפח נושה של החברה, או שפעלו באופן שפגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה של החברה לפרוע את חובותיה, רשאי בית המשפט, בסייגים מסויימים, להורות על "הרמת מסך", כלומר להסיר את המסך בין נכסיו האישיים של בעל המניות לבין נכסי החברה, ולייחס את החוב של החברה לבעל המניות בה.

כאשר מדברים על פתיחת חברה בחו"ל או על רישום חברה בחו"ל נתקלים לא פעם במונח Offshore. המונח מתייחס להקמת חברה במדינה מסויימת, כאשר הפעילות העסקית של החברה נעשית במדינה אחרת. במרוצת השנים הפך המושג Offshore לשם נרדף לחברות המוקמות במקלטי מס, וזאת מכיוון שיתרונות המיסוי במדינות אלו מוענקים רק לחברות שפעילותן מתרכזת מחוץ לאותה המדינה.

הליך הקמת חברה בחו"ל וכן חובותיה וזכויותיה של החברה, מוסדרים בחקיקה מקומית, והם שונים ממדינה למדינה ברחבי העולם.

תכליתה של החברה:

הדרישה החוקית מהנהלת החברה הינה לפעול לטובת החברה ולא לטובת בעלי המניות בה, אך ישנן תפיסות שונות באשר לתכלית ולטובת החברה. ככלל, תכליתה של חברה הינה לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, כלומר לטובת בעלי המניות (אלא אם קיים ניגוד אינטרסים בין הבעלים לחברה עצמה), זאת בניגוד למודלים אחרים הטוענים שעל חברה לפעול לטובת כלל בעלי העניין בה, היינו לקחת בחשבון גם את האינטרסים של עובדי החברה, ספקיה וכן של הקהילה בכלל.  

בעלי תפקידים:

  • בעל מניותShareholder) ) 
  • דירקטור (Director) 
  • הנהלת החברהManagement) ) 

ראיון עם עו"ד מיכה רוזנבלט, מנכ"ל חברת מליוס ישראל - חדשות ערוץ 2

Say
Hello
פרסום נא להזין טלפון חוקי
CONTACT US:
chat