KYC/AML

כחלק מהמאבק העולמי בהלבנת הון ובטרור, התגבשה מדיניות בינלאומית המכוונת נגד עבירות פיננסיות שמקורן בעסקים לא-חוקיים, הכוללת אסופת חוקים, נהלים ותקנות הקרואים AML (Anti Money Laundering).

אחת הדרישות הרגולטורית הינה דרישת "הכר את הלקוח (KYC - Know Your Client) המחייבת כל חברה הנדרשת לכך על פי חוק (בנקים, מוסדות פיננסיים ונותני שירות רלוונטיים) לבדוק, לזהות ולאמת את לקוחותיה, ובכך לצמצם את הסכנה לעבירות פיננסיות כגון הונאה, גניבת נתונים ועוד.

חוקי איסור הלבנת הון מתייחסים למגוון מצומצם של פעולות ברכוש שמקורן בפשיעה, אך יש להם השלכות מרחיקות לכת, המחייבות שיקול דעת קפדני. משום כך,  העמידה בחוקי איסור הלבנת הון היא עניין מורכב, בעיקר במקרים של פעילות בינלאומית במס' תחומי שיפוט, שכן כל מדינה מיישמת את המדיניות הכללית באמצעות חוקים ותקנות משלה. מצב זה מחייב את החברה להכיר ולציית לתקנות איסור הלבנת הון המקומיות בכל תחום שיפוט בו החברה פועלת.

עורכי הדין, רואי החשבון ומומחי העסקים הבינלאומיים של מליוס הינם בעלי היכרות עמוקה וארוכת השנים עם דרישות ה-KYC וה-AML במדינות השונות ברחבי העולם. 

הניסיון והידע הרב אשר צברה מליוס לאורך שנותינו בתחום מאפשרים לנו להעניק ללקוחותינו שירות מקצועי, יעיל ומהיר, שייסיע להם להתמודד עם דרישות החוק והשינויים התכופים.

Say
Hello
פרסום נא להזין טלפון חוקי
CONTACT US:
chat