שירותים חשבונאיים

התנהלות חשבונאית קפדנית היא בסיס הכרחי לניהול של כל חברה. במקרה של חברה בינלאומית, ניהול מהימן ועדכני של הרשומות החשבונאיות חיוני לא רק לצורך התפעול התקין של החברה, אלא גם לצורך עמידה בדרישות הרגולציה, המיסוי והדיווח של המדינה הזרה.

ביצוע הנהלת חשבונות בהתאם לדרישות המקומיות מציב אתגר מורכב בפני חברות העוסקות בפעילות בינלאומית. שיטות הביצוע והדיווח עשויות להיות שונות מאוד ממדינה למדינה, ומצריכות התמצאות יסודית בתחום.

רואי החשבון ומנהלי החשבונות עימם מליוס עובדת ברחבי העולם הינם בעלי ידע נרחב והיכרות מעמיקה עם הדרישות הרגולטוריות של המדינות השונות, דבר המסייע לחברה לקיים את כלל ההתחייבויות החשבונאיות במלואן, בדיוק מרבי ובאופן המותאם לכללי המדינה בנושא.

מליוס מעמידה לרשותך מגוון שירותים חשבונאיים הכוללים:

  • הנהלת חשבונות וניהול ספרים
  • פתיחת תיק מע"מ ודיווחים תקופתיים
  • הכנת דו"חות כספיים חודשיים/רבעוניים/שנתיים בהתאם לדרישות התקן החשבונאי הרלוונטי (GAAP, IFRS)
  • הכנת דו"חות כספיים מבוקרים
  • הגשת הדיווחים לרשויות המקומיות
Say
Hello
פרסום נא להזין טלפון חוקי
CONTACT US:
chat