AMLRO/MLRO

פעילות בתחום הפיננסי הפכה להיות מבוקשת מאוד בקרב חברות חדשות בשנים האחרונות. כתוצאה, מדינות רבות קבעו כללים להתמודדות עם נושא הלבנת ההון, הרלוונטי מאוד לחברות בתחום זה.  אחת הדרכים להתמודדות עם הנושא היא הדרישה למנות בכל חברה קצין דיווח ייעודי להלבנת הון (MLRO - Money Laundering Reporting Officer) שתפקידו לפקח על מניעת הלבנת ההון בחברה.

מליוס מסייעת ללקוחותיה באיתור ומינוי אנשי מקצוע מצוינים המכירים היטב את תחום הלבנת ההון, מועמדים אלו, אשר לרוב הינם בעלי הסמכה פיננסית מהרשויות המקומיות, יכולים להתמנות כקציני ציות בחברות, בהתאם לצרכי הלקוח.

Say
Hello
פרסום נא להזין טלפון חוקי
CONTACT US:
chat