הקמת נאמנות

מהי נאמנות?

הרעיון שבבסיס מוסד הנאמנות החל להתגבש בתקופת האימפריה הרומית, תחת השפעת הכנסייה, תקופה בהן שימשו הנאמנויות להגשמת ומילוי צרכיהן של קהילות, להבדיל מיחידים או משפחות.

בעידן המודרני, השימוש בכלים משפטיים אלו החל במערב אירופה בעשור השלישי של המאה ה-20, כאשר השימוש בהן לניהול עזבונות ונכסים החל דווקא בליכטנשטיין, שנחשבה היסטורית למדינה ניטראלית, וכך יכלו משפחות המלוכה להגן על ממונם בעיתות מלחמה. מאז הפך השימוש בנאמנויות לפופולארי ברחבי העולם, וכיום ניתן להקים נאמנויות במדינות רבות ברחבי העולם.

תחת המושג הרווח נאמנות מתקיימים שני סוגים של מוסדות משפטיים, האחד הוא פאונדיישן (Foundation), ישות משפטית פרי יצירת מדינות המשפט הקונטיננטלי, והשני הוא טראסט (Trust), מערכת יחסים חוזית היוצרת זיקה לנכסים המתקיימת במדינות המשפט המקובל.  

מהי נאמנות מסוג Foundation?

Foundation הינה ישות משפטית נפרדת, אשר להבדיל מחברה אין לה בעלי מניות, שותפים או מחזיקים כלשהם, והיא לרוב מוקמת על מנת להגשים את רצונותיו של מייסד ה-Foundation, שעשוי להיות יחיד או חברה לטובת הנהנה (Beneficiary) שיכול להיות יחיד או קבוצת יחידים.

רצונותיו של המייסד מוגדרים במסגרת כתב האמנה והתקנון של ה-Foundation הנרשמים כמסמך ציבורי. לגבי תוכנו של כתב האמנה, לרוב הדרישה היא להיותו מסויים, סביר ואפשרי לביצוע, לא בלתי חוקי או נוגד את המוסר או המדיניות הציבורית של המקום. 

Foundation יכולה לקום למשך תקופה קצובה או למשך פרק זמן בלתי מוגבל, ולשם הגשמת מטרות צדקה, מימוש תכליות משפחתיות, ובחלק מהמקרים גם למטרות מסחריות. מטרות ה-Foundation יכולות להיות "מעורבות", כלומר כאלו שייטיבו עם אדם יחיד או קבוצת אנשים, למען מטרה יחידה, או כל שילוב שלהם. ניהול נכסי ה-Foundation נעשה על ידי מועצה (Council) הדומה לדירקטוריון בחברה. במועצה יכול לכהן גם יועץ יחיד.  במקרים מסויימים ממונה מוציא לפועל (Protector/Enforcer) אשר תפקידו לנקוט צעדים סבירים, על מנת להבטיח שהמועצה אכן פועלת לשם הגשמת מטרות הפאונדיישן.

Foundations מהווים כלי חשוב שיש לקחת בחשבון בעת תכנון בעלות על נכסים משפחתיים ותאגידיים, בפרט במקומות בהם מוסד הנאמנות מסוג Trust אינו מוכר או קיים. 

במובנים רבים Foundations דומים במהותם לחברות, אלא שהם מעניקים את ההגנה והרעיון של המשכיות שמציע מוסד הנאמנות. בדומה לחברה, הקמת Foundation הינו הליך אותו ניתן לבצע במהירות ויעילות.

שימושים נפוצים ב-Foundations:

 • התאמת כתב האמנה של ה-Foundation לצרכים מסויימים של יחיד, קבוצה או משפחה (לדוג' העברה בין-דורית);
 • כלי המאפשר ליחידים לרכז את הבעלות על נכסיהם ברחבי העולם במקום אחד;
 • כלי חשוב לבעלי הכנסות ורווחי הון במדינות שונות בעולם;
 • הגנה על הון מפני אי ודאות (Wealth Protection) - בין אם מסחרית, פוליטית, כלכלית או משפחתית;
 • תכנון עזבונו של אדם באופן שישקף את רצונו, ולא יקבע על פי חוקי המדינה בה הוא מתגורר, וכן תכנון מיסי עזבונו של אדם בהתאם לדיני הירושה הרלוונטים;
 • פרטיות המידע - כך למשל בחלק מהמקרים אין חובה לחשוף את רצונותיו של מייסד ה-Foundation או שכתב האמנה יופיע ברשומות הציבוריות;
 • שימור שליטה בחברות בפרט, ובישויות משפטיות בכלל;
 • כלי המאפשר הפרדת זכויות הצבעה מההטבות הכלכליות של נכס;
 • פילנתרופיה ותכנון מטרות צדקה;
 • אחזקת אוספי אומנות;

סוגי הנכסים המוחזקים:

 • מניות ואופציות בחברות מסחריות ופרטיות;
 • תיקי השקעות;
 • קניין רוחני ומוחשי;
 • הפקדות לבנקים;
 • פוליסות ביטוח חיים;
 • נכסים נוספים;

בעלי תפקידים:

 • מייסד (Founder)
 • המועצה (Council)
 • מוציא לפועל (Protector/Enforcer)
 • הנהנה (Beneficiary)

מהי נאמנות מסוג Trust?

ככלל, Trust נוצרת כאשר יוצר הנאמנות ה-Settlor (צד א'), בוחר להעביר נכס כלשהו לידיו של הנאמן ה-Trustee (צד ב'), המחזיק ופועל בנכס עבור הנהנה ה-Beneficiary (צד ג'). בדרך כלל הנכס המופקד בנאמנות עובר לבעלות הנאמן (מבחינה קניינית), אך לעיתים לנאמן רק זיקה לנכס, ואין הוא בבעלותו.

לרוב הנאמן אחראי לניהולו של הנכס ולחלוקת הפירות ממנו או להעברתו לנהנה, הזכאי ליהנות מנכסי ה-Trust בהתאם להסדרים הפנימיים הקבועים במסמכיה. במקרים מסויימים ניתן למנות מגן נאמנות (Protector) שתפקידו לפקח על הנאמן ולהגביל את סמכויותיו, ובמקרים מסויימים אף להורות על החלפת הנאמן.

אופן ודרך ניהול הנכסים על ידי הנאמן מוגדרים במסמכי ה-Trust, שיכולים להיות בצורה של שטר נאמנות, הצהרת נאמנות או הסכם נאמנות, ועל פיהם נוהג הנאמן. Trust יכולה להיווצר מכוח הסכם, ובמקרים מסוימים אפילו מהתנהגות הצדדים.

מקובל לייחס את מקורות מוסד הנאמנות לדיני היושר האנגליים, אך יש הטוענים שעקרונות המוסד הוכרו עוד בתלמוד.

במדינות שונות בעולם קיימים סוגי Trust שונים, כך למשל באי מאן קיימת נאמנות עבור ביטוחיי חיים ופנסיות, נאמנות עבור עזבונות ועוד.

הנכסים המוחזקים ב-Trust יכולים להיות מוחשיים או לא מוחשיים (לדוג' קניין רוחני). הנאמנות יכולה להיות בעלת מטרות פומביות או פרטיות, להכתיב שיקול לדעת רחב או צר יותר לנאמן, ויכול שתתקיים למענו של יחיד.

היתרונות באחזקת נכסים ב-Trust

 • התאמת תנאי ה-Trust לצרכים מסוימים של יחיד, קבוצה או משפחה (לדוג' העברה בין-דורית);
 • כלי המאפשר ליחידים לרכז את הבעלות על נכסיהם ברחבי העולם במקום אחד;
 • כלי חשוב לבעלי הכנסות ורווחי הון במדינות שונות בעולם;
 • הגנה על הון מפני אי ודאות  (Wealth Protection) - בין אם מסחרית, פוליטית, כלכלית או משפחתית;
 • תכנון עזבונו של אדם באופן שישקף את רצונו, ולא יקבע על פי חוקי המדינה בה הוא מתגורר, וכן תכנון מיסי עזבונו של אדם בהתאם לדיני הירושה הרלוונטיים;
 • פרטיות המידע – כך למשל בחלק מהמקרים אין חובה ששטר הנאמנות יופיע ברשומות הציבוריות;
 • כלי חשוב בעת תכנון אופציות לעובדים, הטבות, תכניות פרישה, פוליסות ביטוח וכן הסדרים פיננסיים מיוחדים;

סוגי הנכסים המוחזקים ב-Trust

בדרך כלל Trust קמה על ידי הפקדת נכס בידי הנאמן, ואין הגבלה לגבי טיב ומהות הנכס המופקד:

 • מניות ואופציות בחברות מסחריות ופרטיות;
 • קניין רוחני ומוחשי;
 • תיקי השקעות;
 • פיקדונות בבנקים;
 • פוליסות ביטוח חיים המבטחות את המייסד;
 • נכסים נוספים;

בעלי תפקידים:

 • יוצר הנאמנות (Settlor)
 • הנאמן  (Trustee)
 • הנהנה (Beneficiary)
 • מגן הנאמנות (Protector)
Say
Hello
פרסום נא להזין טלפון חוקי
CONTACT US:
chat