שירותי ניהול ונאמנות

בכפר הגלובאלי שבו אנו חיים שירותי ניהול ונאמנות בחו"ל הפכו מצרך מבוקש מסיבות רבות ומגוונות. פעמים רבות יעדיף הבעלים אדם בעל ניסיון ניהולי במדינה בה הוקמה החברה, המכיר את הדין המקומי כמו גם את השפה והמנטליות באותו אזור, דבר שיתרום להשאת רווחיה של החברה ויקל על התנהלותה העסקית. למעשה, במדינות רבות קיימת חובה רגולטורית למינוי הנהלה מקומית, כך למשל בחברה סינגפורית בה לפחות אחד מהדירקטורים נדרש להיות מקומי.

סיבה נוספת מקורה בפוליטיקה – חברות ישראליות ו/או חברות בחו"ל בניהול ובבעלות בעלי מניות ישראלים אינן יכולות לפעול בשוק הערבי, ולכן מסיבות פוליטיות הם נדרשים להותיר את זהותם הישראלית תחת מעטה חשאיות.

במקרה של בעל מניות נאמן מצב הדברים מעט שונה. סוג ראשון של נאמן הינו Trustee, כפי שמוסבר בהרחבה בפרק בנושא נאמנות באתר זה (לקריאה בהרחבה לחץ כאן). סוג שני של נאמן הינו ה- Nominee. לראשון תפקיד אקטיבי בניהול הנכסים שבנאמנותו וחלוקת פירותיהם למוטבים. בעל מניות נאמן מסוג Nominee, כלומר כזה המחזיק בהון הרשום של החברה עבור המוטב (The Beneficial Owner), אינו רשאי לעשות כל פעולה, לרבות לתת הוראות להנהלת החברה או להעביר את המניות לצד שלישי ללא אישור מפורש של המוטב. כך שלמרות שכינויים בעברית זהה, מהות תפקידם שונה בתכלית.

Say
Hello
פרסום נא להזין טלפון חוקי
CONTACT US:
chat