הקמת LLC בארה"ב

חברה מסוג LLC, ובשמה המלא Limited Liability Company, מציעה מעין מבנה כלאיים ייחודי, המשלב בין יתרונות של חברה בערבון מוגבל לבין היתרונות המיסויים הנובעים משותפות.
השימוש העיקרי בחברה מסוג LLC נפוץ בעיקר בארה"ב, שם מוכר המבנה העסקי של LLC ברמה הפדראלית, ויחד עם זאת לכל מדינה ישנה הזכות לחוקק תקנות שונות לצורך הקמת ותפעול אותה ישות המשפטית. הרעיון של LLC מוכר מחוץ לארה"ב גם באי מאן ובמדינות נוספות.

לחברה מסוג LLC אין הון מניות כפי שאנו מכירים מחברה בע"מ, הון החברה מורכב מיחידות (Units) ובעליה נקראים "חברים" (Members), להבדיל מבעלי מניות (Shareholders) בחברה. מרבית המדינות בארה"ב אינן מחילות מגבלות בנוגע לבעלות על החברה, ומכאן שהבעלים עשויים להיות יחידים, חברות, מבני LLC וישויות משפטיות אחרות. במרבית המקרים מספר החברים אינו מוגבל, וברוב המדינות אף ניתן להקים LLC בעלת חבר אחד בלבד, כלומר לחברה יהיה בעלים אחד ויחיד. לחברה מסוג LLC אף אין דירקטוריון, ומנהליה נקראים בפשטות "מנהלים" (Managers).

ישנם סוגי בתי עסק מסויימים שאינם מורשים להתאגד כ- LLC, וביניהם בנקים וחברות ביטוח.
בארה"ב היתרון המרכזי של LLC הוא הזכות של בעליה לקבוע כיצד יוגדרו הכנסות החברה בהיבט המיסויי – האם כהכנסות נפרדות של חברה, כשותפות או כחלק מהכנסותיו של הבעלים. למעשה התייחסות רשויות המס להכנסות חברה מסוג LLC בעלת חבר אחד בלבד, הינה כאל ישות שאינה נפרדת מבעליה, או כפי שמכנים זאת לעיתים בעגה המקצועית "חברה שקופה לצרכי מס", אלא אם הבעלים ביקש במפורש להתייחס אל החברה כישות משפטית נפרדת.

הקמת חברה מסוג LLC עשויה להתאים במקרים הבאים:

  • כלי חשוב למחזיקים בנכסים – בחלק מן המדינות ישנה חובה לרכוש נכסים, בפרט נכסי נדל"ן, באמצעות חברה מקומית
  • לצורך פעילות מסחרית בשוק האמריקאי – פעילות מסחרית בתוך ארה"ב מתבצעת דרך כלל באמצעות חברות אמריקאיות בכלל ו- LLC בפרט. לעיתים ישנה חובה לרישום חברה מקומית במדינה בה מבקשים לפעול בארה"ב.
  • תחום ההיי-טק – חברות סטארט-אפ ואינטרנט רבות בוחרות להתאגד בארה"ב כ- LLC, בפרט במדינת דלאוור, המציעה יתרונות מיסויים לחברות אלו. דבר העולה בבירור מניתוח מקום התאגדותן של החברות הנסחרות בבורסת הנאסד"ק בניו יורק.

בעלי תפקידים:

  • בעל מניות (Member) 
  • מנהל (Manager)
Say
Hello
פרסום נא להזין טלפון חוקי
CONTACT US:
chat