סגירת חברות

כחלק ממחזור החיים העסקי של חברה, עלול להגיע גם שלב שבו היא מגיעה לסיום דרכה. במקרה כזה נדרשת פעולה שתבטל את קיומה כיישות משפטית, אם באמצעות פירוק ואם באמצעות מחיקת החברה.

מצב בו חברה נדרשת לסיים את דרכה העסקית יכול לנבוע מסיבות רבות ומגוונות, החל מקשיים פיננסיים, תמורות ושינויים בסביבה העסקית, שינויי רגולציה, סכסוך עסקי בין בעלי המניות או לחילופין, שינויים לטובה בין אם מכירת החברה או מיזוג לחברה קיימת.

תהא הסיבה אשר תהא, פירוק חברה הוא עניין מורכב הדורש ליווי מקצועי מהשורה הראשונה שיסייע לעבור את הליך הפירוק באופן היעיל והמהיר ביותר.

מליוס עומדת לרשותך בכל ההיבטים הכרוכים בפירוק חברות, לרבות:

  • הכנת והגשת כלל המסמכים המשפטיים לצורך השלמת הפירוק
  • הכנת והגשת דו"חות כספיים סופיים
  • מתן שירותי מפרק
  • פרסומים רשמיים
Say
Hello
פרסום נא להזין טלפון חוקי
CONTACT US:
chat