Gaming License

הצמיחה ההולכת וגוברת של תעשיית המשחקים המקוונים הובילה בשנים האחרונות להתפתחויות ברישוי וברגולציה. מפעילי משחקים והימורים מקוונים נדרשים כיום לקבל רישיון וכן להיות מפוקחים ע"י הרשויות בתחום שיפוט מוכר ובעל מוניטין, על מנת לפעול בהתאם לחוק.

בחירת תחום השיפוט לצורך פיקוח ורישוי מחייבת את בעלי האתרים לשקול שורת היבטים ובהם:

 • תהליך ההנפקה ומורכבותו
 • חוקי ציות ודרישות רגולטוריות
 • בקשת רישיון, הנפקה ועמלות שנתיות
 • עלויות והוצאות נוספות
 • מיסוי
 • המוניטין של תחום השיפוט
 • איכות הפיקוח
 • שווקי היעד

קיימות מספר מדינות המעניקות רישיונות לארגון והפעלה של הימורים מקוונים (לדוגמא: מלטה, גיברלטר, האי מאן, קורסאו):רשיונות ממדינות אלה אינם מוגבלים לתחומיהן, ומאפשרים - על פי תנאיי הרשיונות הללו - להציע מוצרים ושירותים בתחום ההימורים המקוונים ללקוחות המצויים במדינות רבות אחרות. השילוב של רישוי מצד אחד וגמישות רגולטורית מצד שני מושך חברות רבות מן התעשייה לבחור במדינות אלו. יחד עם זאת ובמקביל, כל חברה צריכה לבחון את תחולתם של הרשיונות הללו מבחינתם של הדינים במדינות בהם מצויים לקוחות החברה.

לחלופין, ישנן מדינות רבות המנפיקות רשיונות להימורים מקוונים שמיועדים בעיקר רק לתושבים של אותן מדינות; רשיונות אלו נדרשים ממי שמבקש להציע הימורים מקוונים לתושבי המדינות הללו. לעיתים הרגולציה מאפשרת להנפיק רשיונות רק לסוגי משחקים מסויימים (לדוגמת צרפת), ולעיתים תחולת הרשיונות רחבה באופן משמעותי (דוגמת אנגליה). מדינות נוספות שמנפיקות רשיונות להימורים מקוונים כוללות בין היתר, את הולנד, גרמניה, אוסטרליה, איטליה וספרד.   

לצד הגישה לספקי שירותים מקצועיים ופיננסיים באיכות גבוהה, התפתחה בהם סביבה מקצועית מקיפה, הכוללת מפתחי תוכנה, ספקי טכנולוגיה, מעצבי משחקים וחברות תשלום. סביבה מעין זו מקלה על הפעילות בתוך תחום השיפוט, מכיוון שהיא מאפשרת למצוא את כל הגורמים הרלוונטיים במקום אחד. במקביל, יש לזכור כי הסביבה הרגולטיבית בתחומי שיפוט אלה משתנה ללא הרף, מה שהופך את הצורך בשירותים משפטיים בכל הנוגע למבנה ארגוני ורישוי לחיוני ביותר.

מליוס מספקת מגוון שירותים שמטרתם לסייע בהקמת חברה יציבה העונה על כל הדרישות המשפטיות, הארגוניות והפיננסיות של תחום הגיימינג, ובכלל זה:

 • הקמת חברה
 • פתיחת חשבון בנק
 • הדרכה בנושא רישוי
 • מינוי קציני דיווח מוסמכים (MLRO)
 • ביסוס נוכחות פיזית (במידת הצורך)
 • שירותי הנהלת חשבונות
 • שירותי שכר
 • שירותי מע"מ
Say
Hello
פרסום נא להזין טלפון חוקי
CONTACT US:
chat